Saarioinen - Lempiruokayhteisö

Säännöt

1. Lempiruokayhteisö
Lempiruokayhteisöllä tarkoitetaan Saarioisten toteuttamaa verkkoympäristössä toimivaa yhteisöä, jonka teknisestä toteutuksesta vastaa Digitalist Group Oyj.

2. Jäsenyys
Liittymällä Lempiruokayhteisöön jäseneksi henkilö hyväksyy yhteisön säännöt. Jäsenenä ei voi olla henkilöitä, jotka työskentelevät Saarioisilla. 

3. Tutkimusaktiviteetit
Lempiruokayhteisön jäsenet kutsutaan tarvittaessa vastamaan Lempiruokayhteisön tutkimusaktiviteetteihin. Tieto uusista tutkimusaktiviteeteista lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla ja jäsen voi osallistua tehtävään kirjautumalla tunnuksillaan Lempiruokayhteisöön. Kutsuja voidaan lähettää myös tekstiviestillä. Osa tehtävistä voi olla sellaisia, joihin kutsutaan vain valittu joukko Lempiruokayhteisön jäsenistä.

4. Tehtäviin osallistuminen
Tehtäviin saa osallistua vain Lempiruokayhteisöön kuuluva jäsen. Osallistuminen ja vastaaminen ovat vapaaehtoista. Vastauksen tulee olla totuudenmukainen ja jäsenen omiin kokemuksiin ja mielipiteisiin perustuva. Jokainen jäsen on vastuussa siitä, että vastaukset ovat asiallisia eivätkä ne ole sisällöltään loukkaavia (ei sisällä esimerkiksi kiroilua tai rasistisia mielenilmaisuja). 

5. Korvaus osallistumisesta
Vaikuttamismahdollisuuden lisäksi yhteisön tehtäviin aktiivisesti osallistuneiden kesken arvotaan satunnaisesti erilaisia palkintoja. Saarioinen ei maksa tehtäviin osallistumisesta korvausta. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Voittajien nimimerkki, etunimi ja asuinpaikka voidaan myös julkaista Lempiruokayhteisössä. 

Lempiruokayhteisön jäsen vastaa kaikista mahdollisista yhteisöön osallistumiseen liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi internetliittymän kustannuksista, laite-, ohjelmisto- tai muista vastaavista kustannuksista.

6. Luottamuksellisuus
Jäsenten antamat vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, ja ne analysoidaan tilastollisesti. Vastauksia ei tarkastella yksittäin eikä yhdistetä vastaajan henkilötietoihin nimeen tai yhteystietoihin ilman hänen etukäteistä suostumustaan. Tapauksissa, joissa toteutetaan kohdennettuja tutkimuksia (esim. tehdään kysely kaikille miehille), rekisterinpitäjä voi yhdistää henkilötietoja rekisteröityä koskeviin muihin tietoihin tutkimusten kohdentamistarkoituksessa.

7. Tunnukset ja salasanat
Lempiruokayhteisön tehtäviin osallistuminen edellyttää kirjautumistunnusta sekä salasanaa, jonka jäsen voi itse määrittää kirjautuessaan yhteisöön ensimmäisen kerran tai muuttaa yhteisön sisällä kohdasta ”omat tiedot”. Jokainen jäsen vastaa tunnusten ja salasanojen huolellisesta säilytyksestä ja tietoturvasta.

8. Oikeudet aineistoon
Lempiruokayhteisön jäsenen antamat vastaukset ja muut aineistot ovat Saarioisten omaisuutta.

Jäsen luovuttaa Saarioiselle yksinomaisen ja rajoittamattoman käyttöoikeuden tehtävien yhteydessä antamaansa tai laatimaansa aineistoon. Jäsen vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet luovuttaa Saarioisten käyttöön tehtävän yhteydessä antamansa tiedot ja mahdollinen muu aineisto (esimerkiksi valokuvat).

Lempiruokayhteisön sivustolla oleva aineisto ja tiedot on tarkoitettu ainoastaan yhteisön ylläpitäjien ja jäsenten käyttöön, eikä jäsen saa itse käyttää tai julkaista mitään yhteisön sisältöjä (esim. Saarioisten julkaisemia tietoja kehitettävistä tuotteistaan, keskustelukommentteja, kyselyjä) missään yhteisön ulkopuolella eikä myöskään antaa kolmannen osapuolen käyttää niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen. 

Jäsen vastaa Saarioisille, Digitalist Group Oyj:lle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan välittömästä ja välillisestä vahingosta, joka on aiheutunut tämän kohdan vastaisesta toiminnasta.

9. Henkilötiedot
Yhteisön tietosuojaselosteesta löytyy tietoa ja ehdot, joita sovelletaan tai jotka liittyvät rekisterinpitäjään, sen edustajiin, kerättyihin henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn sekä jäsenen oikeuksiin hänestä kerättyjen henkilötietojen osalta.
Jäsenen tulee huolehtia siitä, että hänen antamansa tiedot ovat ajantasaiset.

Jäsenten ilmoittautumislomakkeessa itse antamiaan henkilötietoja säilytetään enintään Lempiruokayhteisön jäsenyyden ajan.

10. Vastuunrajoitukset ja korvausvelvollisuus
Saarioinen ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa tai korvausvelvollisia Lempiruokayhteisössä julkaistujen tai jäsenten antamien tietojen sisältöjen oikeellisuudesta tai puutteista.

11. Jäsenyyden irtisanominen
Lempiruokayhteisöön osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi irtisanoutua milloin tahansa yhteisösivuston ”omat tiedot” osiossa. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella erikseen. Tällöin henkilötiedot poistetaan/anonymisoidaan automaattisesti Lempiruokayhteisön rekisteristä Digitalist Group Oyj:n toimesta. Saarioisilla tai sen yhteistyökumppanilla (Digitalist Group Oyj) on oikeus päättää jäsenyys, mikäli jäsen ei ole osallistunut yhteisön tehtäviin viimeisten 6 kuukauden aikana, jäsentilin epäillään joutuneen väärinkäytön kohteeksi tai jäsen on jollain muulla tavalla rikkonut Lempiruokayhteisön sääntöjä. Jäsenen henkilötiedot poistetaan tällöin rekisteristä.

12. Muutokset
Saarioinen varaa kaikki oikeudet Lempiruokayhteisön sääntöjen ja yhteisön sisältöjen muutoksiin. Lempiruokayhteisön säännöt ovat nähtävillä yhteisön sivuilla, ja mahdollisista muutoksista sääntöihin ilmoitetaan yhteisön sivuilla tai sähköpostitse.